JÄTKUSUUTLIKKUS

KESKONNAHOID

Hindame enda ettevõttes väga kõrgelt meid ümbritsevat keskkonda ja seetõttu oleme võtnud endale kohustuse edendada säästvat arengut ning keskkonnasõbralikke tavasid. Mõistame, et peame kasutama planeedi ressursse säästlikult ja jätkusuutlikult. Seejuures pöörame tähelepanu keskkonnale laiemalt – meie panus kogukonda, nii oma töötajate kui erinevate tuge vajavate organisatsioonide kaudu, aitab kaasa üldise elukeskkonna ja -kvaliteedi paranemisele.

Oleme esimese jaekaubanduse valdkonna ettevõttena otsustanud vabatahtlikult alustada ESG raportite koostamisega. ESG on ettevõtte keskkonna-, sotsiaalsete ja juhtimismeetmete kogum, mis aitab luua pikaajalist väärtust. Meie esimene raport valmis 2021. aasta andmete põhjal ning plaanime seda uuendada iga paari aasta tagant. Põhjaliku ESG raporti abil on meil võimalik analüüsida, millistes valdkondades on meil veel arenguruumi ja kus oleme juba vastutustundlikult käitunud. Raporti tulemusena koostame detailse ja pikaajalise plaani oma jätkusuutlikkuse arendamiseks. Loodame oma eeskujuga motiveerida ka teisi ettevõtjaid analüüsima kehtivate standardite ja mõõdikute abil oma panust keskkonda. Raporti eestikeelne lühiversioon on leitav SIIT.
Raporti täisversioon on leitav SIIT.

 

DPD SÜSINIKNEUTRAALNE PAKIVEDU

Koostöös DPD-ga tahame pakkuda klientidele võimalust tellida kaupa T-Shirt Store e-poest süsinikneutraalselt. Kuna kogu maailm liigub üha rohkem jätkusuutlikuma ja rohelise mõtlemise poole, siis liigume samas suunas ka meie. DPD mõõdab igapäevaselt enda poolt õhku paistatud CO2- heitmeid ning seejuures korvab selle erinevate roheliste projektide rahastamisega. Tarnija peab oluliseks, et ka järgmistel põlvedel oleks roheline koduplaneet ja oleme T-Shirt Store'is sama meelt ning soovime seda oma klientidega teoks muuta.

Tutvu DPD jätkusuutlikkusega: